Tại sao chúng ta nên sử dụng muối i-ốt?

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tại sao chúng ta nên sử dụng muối i-ốt?

Tại sao chúng ta nên sử dụng muối i-ốt?

Trả lời:

Vì:

+ Ăn muối i-ốt để tránh bệnh bướu cổ.

+ Ăn muối i-ốt để phát triển cả về thị lực và trí lực.

Các bài liên quan