Tại sao chúng ta không nên ăn mặn?

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Tại sao chúng ta không nên ăn mặn?

Tại sao chúng ta không nên ăn mặn?

Trả lời:

Vì:

+ Ăn mặn rất khát nước.

+ Ăn mặn sẽ bị áp huyết cao.

Các bài liên quan