Speaking – Lesson 3 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở Speaking - Lesson 3 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

Movies about People from History

(Phim về các nhân vật lịch sử)

a. Here are two movies about famous people from history. Take turns asking and answering.

(Đây là hai phim về danh nhân trong lịch sử. Luân phiên nhau hỏi và trả lời.)

Movie: Trumg Vuong (She-Kings)

People: Trưng Sisters: Trưng Trắc and Trưng Nhị - Vietnamese female generals

Born: around 1st century

Became queen: 40 (Trưng Trắc)

Famous for: winning many battles against invaders

Movie: Khát Vọng Thăng Long

Person: Lý Công Uẩn – King of Vietnam

Born: 974

Became king: 1009

Famous for: making Thăng Long (Hanoi) the capital city of Dại Cồ Việt

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Phim: Trumg Vuong (She-Kings)

Nhân vật: hai Bà Trưng: Trưng Trắc, Trưng Nhị - các nữ tướng Việt Nam

Năm sinh: khoảng thế kỷ 1

Trở thành nữ vương: 40 (Trưng Trắc)

Nổi tiếng về: chiến thắng nhiều trận đánh chống quân xâm lược

Phim: Khát Vọng Thăng Long

Người: Lý Công Uẩn - Vua Việt Nam

Năm sinh: 974

Trở thành vua: 1009

Nổi tiếng về: Thăng Long (Hà Nội) thành kinh đô Dại Cồ Việt

Lời giải chi tiết:

A: Hey, I watched Trung Vuong (She-Kings) last night.

(Này, tôi qua mình xem phimTrưng Vương (She-Kings) đó.)

B: What was it about?

(Phim nói về cái gì?)

A: It was about Trưng Sisters: Trưng Trắc and Trưng Nhị - Vietnamese female generals.

(Về hai Bà Trưng: Trưng Trắc và Trưng Nhị - các nữ tướng Việt Nam.)

B: When were they born?

(Họ được sinh ra khi nào?)

A: They were born in around 1st century.

(Họ được sinh ra vào khoảng thế kỷ 1.)

B: When did they become queen?

(Họ trở thành nữ hoàng khi nào?)

A: Only Trung Trắc became queen in 40.

(Chỉ có Trưng Trắc trở thành nữ vương vào năm 40.)

B: What were they famous for?

(Họ nổi tiếng vì điều gì?)

A: They were famous for winning many battles against invaders.

(Họ nổi tiếng vì đã chiến thắng nhiều trận chiến chống quân xâm lược.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Discuss other movies about famous people from history. Use your own ideas.

(Thảo luận những phim khác về những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Sử dụng ý kiến riêng của em.)

Lời giải chi tiết:

A: Hey, I watched Bình Tây Đại nguyên soái last night.

(Này, tôi qua mình xem phim Bình Tây đại nguyên soái đó.)

B: What was it about?

(Phim nói về cái gì?)

A: It was about the hero Trương Định - he dared to give up Nguyen's coffin to start an army against the French in the 1860s.

(Phim nói về anh hùng Trương Định - người dám từ bỏ áo quan nhà Nguyễn để khởi binh chống lại quân Pháp những năm 1860s.)

B: When was he born?

(Ông được sinh ra khi nào?)

A: He was born in 1820.

(Ông được sinh ra vào năm 1820.)

B: What was he famous for?

(Ông nổi tiếng vì điều gì?)

A: He was the leading flag in the entire movement of the Vietnamese people in general and the people of the South in particular to fight against the French colonialists.

(Ông là ngọn cờ tiên phong trong toàn bộ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Nam bộ nói riêng.)


Bình chọn:
4.5 trên 23 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.