Speaking - Lesson 3 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - Lesson 3 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

BOOK LOVER

(Người yêu sách)

a

Video hướng dẫn giải

a. With your partner, role-play the conversation in the box, then swap roles and do the same with the other books.

(Thực hành với một người bạn, đóng vai bài hội thoại trong khung, sau đó đổi vai và thực hành tương tự với những quyển sách khác.)

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Type: Fantasy

Author: J.K. Rowling

interesting

Treasure Island

Type: Adventure

Author: Robert Louis Stevenson

exciting

A: What's your favorite book?

B: I like The Case of the left-Handed Lady.

A: What kind of book is it?

B: It's a mystery novel.

A: Who's the author?

B: It's by Nancy Springer.

A: Why do you like it?

B: I think it's funny.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài hội thoại:

A: Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?

B: Mình thích Vụ án của người phụ nữ thuận tay trái.

A: Nó thuộc loại sách gì?

B: Đó là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn.

A: Ai là tác giả?

B: Nancy Springer.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Mình nghĩ nó hài hước.

Lời giải chi tiết:

A: What's your favorite book?

(Cuốn sách yêu thích của bạn là gì)

B: I like Treasure Island.

(Mình thích Đảo Kho Báu.)

A: What kind of book is it?

(Nó thuộc loại sách gì?)

B: It's an adventure book.

(Đó là một cuốn sách phiêu lưu.)

A: Who's the author?

(Ai là tác giả?)

B: It's by Robert Louis Stevenson.

(Nó được viết bởi Robert Louis Stevenson.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: I think it's exciting.

(Tôi nghĩ nó rất thú vị.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Now, try with books that you know.

(Giờ thì, thử với những quyển sách mà em biết.)

Lời giải chi tiết:


A: What's your favorite book?

(Cuốn sách yêu thích của bạn là gì)

B: I like The Secret of Platform 13.

(Mình thích Bí mật của phòng giam số 13.)

A: What kind of book is it?

(Nó thuộc loại sách gì?)

B: It's an adventure book.

(Đó là một cuốn sách phiêu lưu.)

A: Who's the author?

(Ai là tác giả?)

B: It's by Eva Ibbotson.

(Nó được viết bởi Eva Ibbotson.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: I think it's thrilling.

(Tôi nghĩ nó rất li kỳ.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.