Speaking - Lesson 2 - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

Let’s Protect the Earth!

(Hãy bảo vệ Trái Đất!)

a. You want to write an article about how to protect the Earth. Work in pairs. Discuss and choose six tips to add to your notes.

(Em muốn viết một bài báo về cách bảo vệ Trái Đất. Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn 6 mẹo thêm vào ghi chú của em.)

1. Pick up trash.

(Hãy nhặt rác.)

2. Recycle newspapers.

(Hãy tái chế giấy báo.)

Lời giải chi tiết:

3. Reuse plastic bags and bottles.

(Tái sử dụng túi nhựa và chai nhựa.)

4. Don’t throw away old books.

(Đừng vứt đi sách cũ.)

5. Recycle glass bottles.

(Tái chế chai thủy tinh.)

6. Reuse old clothes.
(Tái sử dụng quần áo cũ.)

7. Recycle used cans.

(Tái chế các lon thiếc đã qua sử dụng.)

8. Don’t throw old tires.

(Đừng vứt đi lốp xe cũ.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Share your ideas with another pair. Now, discuss and choose three things you can do in your home or school.

(Hãy chia sẻ ý kiến của em với cặp khác. Giờ thì, thảo luận và chọn 3 món việc em có thể làm ở nhà hoặc ở trường.)

- I think saving electricity is important.

(Tôi nghĩ tiết kiệm điện thì quan trọng.)

- I agree.

(Mình đồng ý.)

Lời giải chi tiết:

A: I think at home we can reuse plastic bags and bottles, recycle used cans, and save water.

(Tôi nghĩ ở nhà chúng ta có thể tái sử dụng túi và chai nhựa, tái chế lon đã qua sử dụng và tiết kiệm nước.)

B: I completely agree with you.

(Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.