Speaking - Lesson 2 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - Lesson 2 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

What Housework Do Your Family Members Do?

(Các thành viên trong gia đình em làm những việc nhà gì?)

a

Video hướng dẫn giải

a. You’re doing a survey about housework in Teen World Magazine. Work in groups. Fill in the information for yourself, then ask two friends.

(Em đang làm bài khảo sát về công việc nhà cho trên tạp chí Thế giới thanh thiếu niên. Điền vào bảng với thông tin của bản thân em, sau đó hỏi hai người bạn.)

- What housework does your…? – My…

 

do the dishes

do the shopping

clean the kitchen

make dinner/ lunch/ breakfast

Do the laundry

Do you do anything alse?

My family

 

 

 

 

 

 

______’s family

 

 

 

 

 

 

______’s family

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 TEEN WORLD

do the dishes

 

do the shopping

clean the kitchen

make dinner/ lunch/ breakfast

do the laundry

Do you do anything alse?

My family

me

my mother

my sister

my mother

my brother

my father

Minh’s family

Minh’s sister

Minh’s father

Minh

Minh’s mother

Minh’s mother

Minh

Mai’s family

Mai

Mai’s mother

Mai

Mai’s father

Mai’s mother

Mai

 Tạm dịch:

 

rửa bát

mua sắm

quét dọn bếp

nấu bữa tối/ trưa/ sáng

làm công việc giặt giũ

Em có làm việc nào khác nữa không?

Gia đình của tôi

tôi

mẹ tôi

chị gái tôi

mẹ tôi

anh trai tôi

bố tôi

Gia đình của Minh

chị gái Minh

bố của Minh

Minh

mẹ của Minh

mẹ của Minh

Minh

Gia đình của Mai

Mai

mẹ của Mai

Mai

bố của Mai

mẹ của Mai

Mai

b

Video hướng dẫn giải

b. Discuss who does the most housework in your families.

(Thảo luận xem ai là người làm nhiều việc nhà nhất trong gia đình của các em.)

(Mai’s father) does the most housework in (her) family.

((Bố của Mai) làm nhiều việc nhất trong gia đình bạn ấy.)

Lời giải chi tiết:

- My mother does the most housework in my family.

(Mẹ em làm công việc nội trợ nhiều nhất trong gia đình em.)

- Minh’s father does the most housework in his family.

(Bố của Minh làm công việc nội trợ nhiều nhất trong gia đình anh ấy.)

- Minh’s mother does the most housework in her family.

(Mẹ của Minh làm công việc nội trợ nhiều nhất trong gia đình cô ấy.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí