Speaking - Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking - Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Do You Live in a House?

Start by getting your partner’s attention.

(Bắt đầu bằng việc thu hút sự chú ý của bạn em.)

a

Video hướng dẫn giải

a. Add two more words in the table, then complete the survey about your home. After that, ask three friends about theirs.

(Thêm 3 từ vào bảng, sau đó hoàn thành bảng khảo sát về ngôi nhà của em. Kế đến, hỏi ba người bạn về nhà của họ.)

 

name:___________

name:___________

name:___________

name:___________

house/ apartment

 

 

 

 

pool

 

 

 

 

yard

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Me – Vy

(Tôi – Vy)

Mai

Phong

Minh

house/ apartment

(nhà/ căn hộ)

house

apartment

house

house

pool

(hồ bơi)

a pool

no pool

no pool

a pool

yard

(sân)

a yard

no yard

a yard

no yard

rooms

(phòng)

5 rooms

4 rooms

6 rooms

4 rooms

garden

(vườn)

a garden

no garden

no garden

a garden

b

Video hướng dẫn giải

b. Report to the class about your group.

(Báo cáo trước lớp về nhóm của em.)

In our group, two people live in houses. Two people live in apartments. Three people have balconies.

(Trong nhóm tôi, hai bạn sống trong nhà. Hai bạn sống trong căn hộ. Ba bạn có ban công.)

Lời giải chi tiết:

In our group, three people live in houses and one person lives in an apartment. Two people have pools. Two people have yards. Two people’s houses have 4 rooms, one person’s has 5 rooms and one person’s house has 6 rooms. Two people have gardens.

Tạm dịch:

Trong nhóm của chúng tôi, ba người sống trong nhà và một người sống trong căn hộ. Hai người có hồ bơi. Hai người có sân. Nhà của hai người có 4 phòng, nhà của một người có 5 phòng và nhà của một người có 6 phòng. Hai người có vườn.


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.