Bài 25

Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - Ngắn gọn nhất


Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 2 bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Câu 1. I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu:


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

Câu 1. Tìm các cụm danh từ:

   Các cụm danh từ:

- Những tình cảm ta không có

- Những tình cảm ta sẵn có.

Câu 2. Phân tích cấu tạo:

- Phần trước: những

- Phần trung tâm: tình cảm

- Phần sau: ta không có, ta sẵn có.

+, Ta: Chủ ngữ

+, Không có, sẵn có: Vị ngữ.

Phần II

Video hướng dẫn giải

CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

- Chị Ba đến: chủ ngữ

- Khiến tôi rất vui và vững tâm: vị ngữ

+, tôi: chủ ngữ

+, rất vui và vững tâm: vị ngữ.

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

- nhân dân ta: chủ ngữ

- tinh thần rất hăng hái: vị ngữ

+, tinh thần: chủ ngữ

+, rất hăng hái: vị ngữ.

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

- Chúng ta: chủ ngữ

- Có thể nói…lá sen: vị ngữ

+, trời: chủ ngữ

+, sinh lá sen để bao bọc cốm.

+, trời: chủ ngữ

+, sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

- Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt: chủ ngữ

- Chỉ mới thật sự ...bảo: vị ngữ

- Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công: trạng ngữ

+, Chủ ngữ: từ ngày cách mạng tháng Tám

+, Vị ngữ: thành công.

* Trong mỗi câu cụm chủ vị dùng để:

a. Cụm chủ vị làm chủ ngữ, cụm chủ vị làm vị ngữ.

b. Vị ngữ là một cụm chủ vị.

c. Cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d. Cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

Phần III

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP:

   Tìm cụm C-V:

a.

- Trạng ngữ: Đợi đến lúc…được.

+, CN: những người chuyên môn

+, VN: mới định được.

=>Trạng ngữ có 1 cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ.

- Chủ ngữ: người ta

   Vị ngữ: về gặt.

b.

   CN: Trung đội trưởng Bính.

   VN: khuôn mặt đầy đặn

+, Khuôn mặt: chủ ngữ

+, đầy đặn: vị ngữ

=> Vị ngữ là 1 cụm chủ vị.

c.

- Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen.

   CN: các cô gái Vòng

   VN: đỗ gánh, giở từng lớp lá sen.

=> Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ vị làm phụ ngữ.

- CN: chúng ta

   VN: thấy hiện ra…nào.

+, từng lá cốm: CN

+, sạch sẽ, tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào: VN.

=> Vị ngữ có một cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

   CN: Bỗng một bàn tay đập vào vai

+, Một bàn tay: chủ ngữ

+, Vị ngữ: đập vào vai.

=> Chủ ngữ là một cụm chủ vị

   VN: khiến hắn giật mình

+, Hắn: chủ ngữ

+, giật mình: vị ngữ.

=> Cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm động từ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 128 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí