Bài 19

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận - Ngắn gọn nhất


Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 2 bài Đặc điểm của văn bản nghị luận. Câu 1. I. Luận điểm, luận cứ và lập luận:


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ VÀ LẬP LUẬN

1. Luận điểm:

- Luận điểm chính: chống nạn thất học. 

- Các câu văn cụ thể hóa ý chính:

+ Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí.

+ Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình…biết viết chữ Quốc ngữ.

=> Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối.

2. Luận cứ:

Các luận cứ:

- Nguyên nhân của việc thất học: Do chính sách ngu dân. 

- Sự cần thiết của việc chống lại thất học: vì nay nước ta đã được độc lập, mọi người hiểu biết về quyền lợi của mình…

- Cách chống nạn thất học: những người đã biết dạy cho những người chưa biết chữ, người chưa biết hãy gắng sức mà học.

=> Những luận cứ đóng vai trò là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ cần phải: chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

3. Lập luận:

   Trình tự lập luận của văn bản “Chống nạn thất học”: từ tình trạng đến yêu cầu và cách chống nạn thất học.

- Vì sao phải chống lại nạn thất học?

- Chống nạn thất học để làm gì?

- Chống nạn thất học bằng cách nào?

=> Ưu điểm của lập luận: chặt chẽ, hợp lí, giàu sức thuyết phục.

Phần II

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

* Luận điểm: Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội.

* Luận cứ:

- Luận cứ 1: Có thói quen tốt và xấu.

- Luận cứ 2: Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên khó bỏ, khó sửa.

- Luận cứ 3: Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ.

* Lập luận:

- Luôn dậy sớm… là thói quen tốt.

- Hút thuốc lá… là thói quen xấu.

- Một thói quen xấu ta thường hay gặp hằng ngày…

- Cho nên mỗi người, mỗi gia đình…


Bình chọn:
4.6 trên 262 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí