So sánh nhất của tính từ/trạng từ dài Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
4 trên 88 phiếu

Tìm hiểu ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ/trạng từ dài Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

 So sánh nhất của tính từ/trạng từ dài:

Tính từ/trạng từ dài là tính tù/trạng từ có hai âm tiết trở lên.

THE + MOST + TÍNH TỪ/ TRANG TỪ DÀI

Ex: You are the most intelligent girl I have ever met.

Em là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp.

London is the most expensive city in England.

Luân Đôn là thành phố đắt đỏ nhất nước Anh.

*    Ngoại lệ: Một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc biệt, không theo công thức trên đây, bắt buộc ta phải thuộc lòng:

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ          DẠNG so SÁNH NHẤT

bad                                                                      the worst

good                                                                    the best

well                                                                     the best

many                                                                   the most

much                                                                   the most

Ex: It was the worst day in my life.

Ngày đó là cái ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.

He is the best teacher I have ever had.

Ông ấy là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.

This pant fit me the best. Chiếc quần này vừa vặn với tôi nhất.

Who has the most money in the world?

Ai có nhiều tiền nhất trên thể giới ?

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 9: Cities of the World

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu