Reading – Review – Unit 5. Around town – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading – Review – Unit 5. Around town – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Reading

Read the email. Write one word for each blank.

(Đọc thư điện tử. Viết một từ vào mỗi chỗ trống.)

New message

To: anitajones@frendzmail.com

Subject: Dinner on Tuesday?

Hi, Anita,

I went to (0) _________ food market yesterday. They had lots of different foods from all over the world. I had the tacos and (1) _________ fried rice. Tacos are a kind of sandwich wrap from Mexico. (2) _________ are pork, beef, or chicken, and vegetables in a kind of bread, called a tortilla. They are really delicious. I asked the waiter (3) _________ I could buy some tortillas to make my own tacos. He told me to (4) _________ to the supermarket on Grove Street. I think I'll make spicy chicken tacos (5) _________ fried beans and salad.

Would you like to come to my house on Tuesday to try them?

Your friend,

Jasmine

Example: 0. a

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- mạo từ “a” + danh từ số ít chưa xác định

- some + danh từ không đếm được

- they: đại từ ngôi thứ ba số nhiều, đóng vai trò chủ ngữ

- where: ở đâu

- go (v): đi

- with (prep): với

Lời giải chi tiết

1. some

2. They

3. where

4. go

5. with

Hi, Anita,

I went to (0) a food market yesterday. They had lots of different foods from all over the world. I had the tacos and (1) some fried rice. Tacos are a kind of sandwich wrap from Mexico. (2) They are pork, beef, or chicken, and vegetables in a kind of bread, called a tortilla. They are really delicious. I asked the waiter (3) where I could buy some tortillas to make my own tacos. He told me to (4) go to the supermarket on Grove Street. I think I'll make spicy chicken tacos (5) with fried beans and salad.

Would you like to come to my house on Tuesday to try them?

Your friend,

Jasmine

Tạm dịch:

Xin chào, Anita,

Hôm qua mình đã đến một chợ thực phẩm. Họ có rất nhiều thức ăn khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đã ăn bánh taco và một ít cơm rang. Tacos là một loại bánh mì kẹp từ Mexico. Chúng gồm thịt lợn, thịt bò hoặc thịt gà, và các loại rau trong một loại bánh mì, được gọi là tortilla. Chúng thực sự rất ngon. Mình hỏi người phục vụ nơi mua một ít bánh ngô để làm bánh taco của riêng tôi. Anh ấy bảo tôi đến siêu thị trên phố Grove. Mình nghĩ mình sẽ làm món tacos gà cay với đậu rán và salad.

Bạn có muốn đến nhà mình vào thứ Ba để thử chúng không?

Bạn của bạn,

Jasmine

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí