Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 5: Around town

Reading – Lesson 3 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading – Lesson 3 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Read the article and circle the best headline.

(Đọc và khoanh chọn tiêu đề thích hợp nhất.)

1. Food around the World

2. A Taste of Vietnam

3. My Favorite Food

Louis Wilson, March 18

There are many popular dishes in Vietnam and you will find rice or noodles in most of them. Phở is a famous noodle soup dish from Vietnam. People make it with chicken or beef. They put onions and herbs in it. It smells and tastes wonderful.

Another amazing dish is cơm tấm. It is a rice dish with grilled pork and fried eggs. People often eat it with fish sauce on top. I love eating it for breakfast. It is delicious! Food in Vietnam is popular all over the world.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Các món ăn trên khắp thế giới

2. Hương vị Việt Nam

3. Món ăn yêu thích của tôi

Louis Wilson, ngày 18 tháng 3

Có rất nhiều món ăn phổ biến ở Việt Nam và bạn sẽ thấy cơm hoặc mì ở chiếm đa số trong đó. Phở là một món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Người ta chế biến nó với thịt gà hoặc thịt bò. Họ cho hành tây và rau thơm vào đó. Nó có mùi vị tuyệt vời.

Một món ăn tuyệt vời khác là cơm tấm. Đó là một món cơm với thịt lợn nướng và trứng chiên. Người ta thường ăn kèm với nước mắm ở trên. Tôi thích ăn nó vào bữa sáng. Nó rất ngon! Món ăn ở Việt Nam phổ biến trên toàn thế giới.

Lời giải chi tiết:

2. A Taste of Vietnam

(Hương vị Việt Nam)

b

Video hướng dẫn giải

b. Read the article and answer the questions.

(Đọc bài báo và trả lời các câu hỏi.)

1. What foods are in most Vietnamese dishes?

=> Rice and noodles are in most Vietnamese dishes.

2. What kind of dish is phở?

3. What is cơm tấm?

4. What do people often eat with cơm tấm?

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu hỏi:

1. Những món ăn nào phổ biến nhất ở Việt Nam.

2. Phở thuộc loại món ăn gì?

3. Cơm tấm là gì?

4. Mọi người thường ăn cơm tấm với gì?

Lời giải chi tiết:

1. Rice and noodles are in most Vietnamese dishes.

(Cơm và mỳ là những món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam.)

2. Phở is a famous noodle soup dish from Vietnam.

(Phở là một loại mỳ nổi tiếng của Việt Nam.)

3. Cơm tấm is a rice dish with grilled pork and fried eggs.

(Cơm tấm là cơm với thịt lợn nướng và trứng chiên.)

4. People often eat cơm tấm with fish sauce on top.

(Mọi người thường ăn cơm tấm với nước mắm ở trên.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 5: Around town