Quan sát hình 2 : Tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ.

Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ là...

Quan sát hình 2 : Tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ.


GỢI Ý LÀM BÀI

Một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ là:

- Sông Đồng Nai

- Sông Tiền 

- Sông Hậu

- Sông Vàm Cỏ Đông

- Sông Vàm Cỏ Tây

...

Các bài liên quan: - Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ