Bài 1 trang 118 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta ? Do phù sa của các sông nào bồi đắp nên ?

Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta ? Do phù sa của các sông nào bồi đắp nên ?

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nam của nước ta.

2. Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp nên. Đây là đồng bằng lớn nhất cả nước, có diện tích lớn gấp hơn ba lần đồng bằng Bắc Bộ. 

Các bài liên quan: - Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ