Quan sát hình 2: Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ (nhiều hay ít sông ?).

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ...

Quan sát hình 2: Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ (nhiều hay ít sông ?).

GỢI Ý LÀM BÀI

Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ nhiều, chằng chịt nhau cung cấp nước dồi dào cho cả một vùng Nam Bộ. 

Các bài liên quan: - Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ