Quan sát hình 2: Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ (nhiều hay ít sông ?).


Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ...

Đề bài

Quan sát hình 2: Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ (nhiều hay ít sông?)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát mạng lưới các con sông trong hình 2.

Lời giải chi tiết

- Đồng bằng Nam Bộ có nhiều sông.

- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.


Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí