Quan sát hình 1, em hãy cho biết : Từ thành phố này có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào ?

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Từ thành phố này có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông...

Quan sát hình 1, em hãy cho biết : Từ thành phố này có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Từ thành phố này có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông:

- Đường ô tô

- Đường hàng không

- Đường thủy

Các bài liên quan: - Bài 22. Thành phố Cần Thơ