Quan sát hình 1, em hãy cho biết : Chỉ vị trí của Thành phố Cần Thơ trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp những tỉnh nào ?

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Thành phố tiếp giáp những tỉnh ...

Quan sát hình 1, em hãy cho biết : Chỉ vị trí của Thành phố Cần Thơ trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp những tỉnh nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Thành phố tiếp giáp những tỉnh:

- Vĩnh Long

- Đồng Tháp

- An Giang

- Kiên Giang

- Hậu Giang

Các bài liên quan: - Bài 22. Thành phố Cần Thơ