Bài 1 trang 133 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam.

Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam.

GỢI Ý LÀM BÀI

Thành phố tiếp giáp những tỉnh:

- Vĩnh Long

- Đôgn Tháp

- An Giang

- Kiên Giang

- Hậu Giang

Các bài liên quan: - Bài 22. Thành phố Cần Thơ