Quan sát các hình sau, em hãy xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp : trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản; các ngành khác.

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Các hình được sắp xếp theo nhóm ngành là...

Quan sát các hình sau, em hãy xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp : trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản; các ngành khác.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các hình được sắp xếp theo nhóm ngành là:

- Trồng trọt: Hình 4, 5

- Chăn nuôi: Hình 6

- Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản: Hình 3, 8

- Các ngành khác: Hình 7

Các bài liên quan: - Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung