Đọc bảng dưới dây, giải thích vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung lại có các hoạt động sản xuất trên.

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Đồng bằng duyên hải miền Trung lại có các hoạt động sản xuất trên vì...

Đọc bảng dưới dây, giải thích vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung lại có các hoạt động sản xuất trên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Đồng bằng duyên hải miền Trung lại có các hoạt động sản xuất trên vì:

Điều kiện thiên nhiên ở đồng bằng duyên hải miền Trung tạo nhiều thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp. Có đồng bằng nhỏ nhưng nhiều phù sa do được sông lớn bồi đắp. Có vùng đất cát pha thuận lượi cho trồng cây công nghiệp.

Vùng biển trải dài tạo thuận lợi cho làm muối, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

Các bài liên quan: - Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung