Bài 1 trang 140 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
3 trên 14 phiếu

Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:

- Dân tộc Kinh

- Dân tộc Chăm

- Dân tộc Katu

- Dân tộc Cor

- Dân tộc Cadong

- Dân tộc Raglai

- Dân tộc Xêđăng

- Dân tộc Giẻ - Triêng

- Dân tộc Hrê

- Dân tộc Bana....

Các bài liên quan: - Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung