Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.


Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là...

Đề bài

Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.

Lời giải chi tiết

Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là:

- Làm đất

- Gieo mạ

- Nhổ mạ

- Cấy lúa

- Chăm sóc lúa

- Gặt lúa

- Tuốt lúa

- Phơi thóc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí