Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là...

Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là:

- Làm đất

- Gieo mạ

- Nhổ mạ

- Cấy lúa

- Chăm sóc lúa

- Gặt lúa

- Tuốt lúa

- Phơi thóc

Các bài liên quan: - Bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ