Quan sát bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết Hà Nội có mấy tháng nhiệt độ trung bình dưới 20°C ? Đó là những tháng nào ?

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Những tháng có nhiệt độ dưới 20°C là...

Quan sát bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết Hà Nội có mấy tháng nhiệt độ trung bình dưới 20°C ? Đó là những tháng nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Những tháng có nhiệt độ dưới 20°C là:

Có 4 tháng. Đó là tháng 1, 2, 11, 12

Các bài liên quan: - Bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ