Bài 3 trang 105 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Em hãy nêu thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

Em hãy nêu thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của người dân đồng bằng Bắc Bộ. 

GỢI Ý LÀM BÀI

1.  Làm đất

2. Gieo mạ

3. Nhổ mạ

4. Cấy lúa

5. Chăm sóc lúa

6. Gặt lúa

7. Tuốt lúa

8. Phơi thóc

Các bài liên quan: - Bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ