Pronunciation - Lesson 2 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronuciation - Lesson 2 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. “…would you like…?” often sounds like /wədʒʊlaɪk/

(“…would you like…?” thường nghe có vẻ giống như là /wədʒʊlaɪk/)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý đến sự chuyển âm của các từ được gạch chân.)


What would you like to eat?

(Bạn muốn ăn gì?)

Would you like some dessert?

(Bạn có muốn một chút món tráng miệng không?)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự chuyển âm sai.)


What would you like to drink?

(Bạn muốn muốn gì?)

Would you like some milk?

(Bạn có muốn chút sữa không?)

Lời giải chi tiết:

What would you like to drink?

=> Sai vì không có sự nối âm trong câu.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Cùng với bạn đọc các câu có sự chuyển âm đúng.)

Lời giải chi tiết:

Would you like some milk?

(Bạn có muốn chút sữa không?)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí