Pronunciation - Lesson 2 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 2 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Intonation

a

Video hướng dẫn giải

a. Intonation for positive answers goes up. Intonation for negative answers goes down.

(Ngữ điệu của câu trả lời khẳng định đi lên. Ngữ điệu của câu trả lời phủ định đi xuống.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen and focus on how the intonation goes up or down.

(Nghe và tập trung vào ngữ điệu lên hoặc xuống.)


Do you like playing basketball?

(Bạn có thích bóng rổ không? – Có./ Không.)

Yes, I do.

(Có.)

No, I don’t.

(Không.)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong intonation.

(Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.)


Do you like reading?

(Bạn có thích đọc sách không? – Có./ Không.)

Yes, I do.

(Có.)

No, I don’t.

(Không.)

Lời giải chi tiết:

Yes, I do.

=> Sai vì ngữ điệu câu đi xuống.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the sentences with the correct intonations to a partner.

(Đọc những câu có ngữ điệu đúng với bạn của em.)

Lời giải chi tiết:

Do you like reading? - No, I don't. 

(Bạn có thích đọc sách không? - Không.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí