Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 1 - Unit 5: Around town

Pronunciation - Lesson 1 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 1 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

Sound changes

a. “Do you have…?” often sounds like /dʒə hæv/.

(“Do you have…?” thường nghe có vẻ giống như /dʒə hæv/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý đến sự thay đổi âm của các từ được gạch dưới.)


Do you have these pants in blue?

(Bạn có những chiếc quần dài kiểu như này mà màu xanh không?)

Do you have this jacket in green?

(Bạn có cái áo khoác giống như này mà màu xanh lá cây không?)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự thay đổi âm sai.)


Do you have these socks in red?

(Anh có những chiếc tất (vớ) như này mà màu đỏ không?)

Do you have this shirt in pink?

(Anh có chiếc áo sơ mi như này mà màu hồng không?)

Lời giải chi tiết:

Do you have this shirt in pink?

=> Sai vì không có sự nối âm.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the sentences with correct sound changes to a partner.

(Cùng bạn, đọc những câu có sự chuyển âm đúng.)

Lời giải chi tiết:

Do you have these socks in red?

(Anh có những chiếc tất (vớ) như này mà màu đỏ không?)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 1 - Unit 5: Around town