Practice - Lesson 2 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Practice - Lesson 2 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành bài hội thoại. Đổi vai và lặp lại.)

Emma: Which club do you want to sign up for?

(Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào?)

Toby: Hmm. I don't know.

(Hừm. Mình không biết nữa.)

Emma: There's a book club. Do you like reading?

(Có một câu lạc bộ sách. Bạn có thích đọc sách không?)

Toby: No, I don't.

(Mình không.)

Emma: How about an I.T. club?

(Còn câu lạc bộ công nghệ thông tin thì sao?)

Toby: Yes, I really like using computers.

(Vâng, mình thực sự thích sử dụng máy tính.)

Emma: Why don't you sign up for it?

(Sao bạn không đăng ký nó?)

Toby: Yes, good idea.

(Vâng, ý kiến hay đó.)

- a dance/a drama (khiêu vũ/ kịch)

- dancing/acting (nhảy múa/ diễn xuất)

- a tennis/an arts and crafts (quần vợt/ thủ công mỹ nghệ)

- playing tennis/doing arts and crafts (chơi quần vợt/ làm đồ thủ công mỹ nghệ)

b

Video hướng dẫn giải

b. Practice with your own ideas.

(Thực hành với ý kiến của riêng em.)

Lời giải chi tiết:


A: Which club do you want to sign up for?

(Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào?)

B: Hmm. I’m not sure.

(Hừm. Mình không chắc nữa.)

A: There's a dance club. Do you like dancing?

(Có một câu lạc bộ khiêu vũ. Bạn có thích khiêu vũ không?)

B: No, I don't.

(Mình không.)

A: How about a drama club?

(Còn câu lạc bộ kịch thì sao?)

B: Yes, I really like acting.

(Vâng, tôi thực sự thích diễn xuất.)

A: Why don't you sign up for it?

(Sao bạn không đăng ký nó nhỉ?)

B: Yes, great idea.

(Vâng, ý tưởng tuyệt vời.)


Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí