Phần hai. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

Xem lời giải

Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Xem lời giải

Câu 3 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Xem lời giải

Câu 4 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

Xem lời giải

Câu 5 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

Xem lời giải

Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Xem lời giải

Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Xem lời giải

Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Xem lời giải

Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Xem lời giải

Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

Xem lời giải

Câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác