Phần hai. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Câu 6 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa phương em và so sánh với mật độ dân số trung bình của cả nước.

Xem lời giải

Câu 2 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 3 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.

Xem lời giải

Câu 4 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

Xem lời giải

Câu 5 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

Xem lời giải

Câu 6 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Xem lời giải

Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.

Xem lời giải

Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xem lời giải

Câu 3 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.

Xem lời giải

Câu 4 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.

Xem lời giải

Câu 1 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia.

Xem lời giải

Câu 2 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

Xem lời giải

Câu 3 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết.

Xem lời giải

Câu 4 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Xem lời giải

Câu 5 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Xem lời giải

Câu 6 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

Xem lời giải

Câu 7 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

Xem lời giải

Câu 8 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác