Phần Địa lí

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. Xác định vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu. 2. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu. Xác định vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

1. Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu. 2. Đọc thông tin trong mục 2, cho biết các đặc điểm của đô thị hóa ở Châu Âu. 3. Đọc thông tin trong mục 3, cho biết đặc điểm di cư ở Châu Âu. 4. Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét.

Xem lời giải

Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

1. Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 1, hãy trình bày vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu. 2. Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 2, hãy trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu. 3. Đọc thông tin và quan sát hình 3 trong mục 3, hãy trình bày vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 4. Liên minh châu Âu

1. Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy kể tên các nước thành viên EU. 2. Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục 2, nêu dẫn chứng để thấy EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. 3. Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705,4 tỉ USD, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện GDP của EU trong tổng GDP của thế giới.

Xem lời giải

Bài 5. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á

1. Xác định vị trí châu Á trên bản đồ. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á. 2. Xác định trên bản đồ các khu vực địa hình của châu Á. Nêu đặc điểm địa hình của châu Á và ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên...

Xem lời giải

Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Trình bày đặc điểm dân cư châu Á. 2. Trình bày đặc điểm tôn giáo ở châu Á. 3. Cho biết các khu vực đông dân và các khu vực thưa dân ở Châu Á. 4. Xác định vị trí các đô thị từ 20 triệu người trở lên ở châu Á. Cho biết tên các nước châu Á có nhiều đô thị trên 10 triệu người. 5. Tính tỉ lệ số dân châu Á trong tổng số dân của thế giới. Nêu nhận xét. 6. Tìm hiểu và cho biết số dân và mật độ dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Xem lời giải

Bài 7. Bản đồ chính trị của châu Á. Các khu vực của châu Á

1. Xác định các khu vực của châu Á trên bản đồ hình 1. 2. Nêu một số đặc điểm tự nhiên Bắc Á, Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á. 3. Kể tên các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. 4. So sánh một đặc điểm tự nhiên của 2 khu vực châu Á. 5. Tìm hiểu thông tin về tự nhiên ở một khu vực của châu Á mà em quan tâm và chia sẻ với các bạn.

Xem lời giải

Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á

Sưu tầm tư liệu, viết một báo cáo ngắn về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á.

Xem lời giải

Bài 9. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi

1. Châu Phi tiếp giáp với biển, đại dương và châu lục nào. Hình dạng, kích thước châu Phi. 2. Trình bày đặc điểm địa hình châu Phi. Xác định vị trí phân bố một số khoáng sản chính ở châu Phi. 3. Cho biết các đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Phi. Nêu đặc điểm sông, hồ ở châu Phi. Xác định vị trí các sông và hồ lớn ở châu Phi...

Xem lời giải

Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

1. Trình bày vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi. 2. Trình bày vấn đề nạn đói ở Châu Phi. 3. Trình bày vấn đề xung đột quân sự ở châu Phi. 4. Kể tên một số di sản lịch sử của châu Phi. 5. Nêu hậu quả của một trong các vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội đối với sự phát triển của các nước châu Phi. 6. Sưu tầm thông tin về một di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi.

Xem lời giải

Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi

1. Xác định phạm vi môi trường xích đạo ở châu Phi. Trình bày cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo. 2. Xác định phạm vi môi trường nhiệt đới ở châu Phi. Trình bày cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới...

Xem lời giải

Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi

Lựa chọn nội dung tìm hiểu về một sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi.

Xem lời giải

Bài 13. Vị trí địa lí, pham vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ

1. Cho biết châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào. Xác định vị trí, phạm vi châu Mỹ. 2. Phân tích hệ quả địa lí - lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ. 3. Cho biết lãnh thổ châu Mỹ trải dài bao nhiêu vĩ độ. 4. Tìm hiểu và biết 1 bài giới thiệu (10 - 15 dòng) về hành trình thám hiểm tìm ra châu Mỹ của C. Cô-lôm-bô.

Xem lời giải

Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa địa hình ở Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. 3. Trình bày đặc điểm sông, hồ ở Bắc Mỹ. 4. Trình bày sự phân hóa thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 5. Xác định vị trí các thảm thực vật đài nguyên, rừng lá kim, rừng lá rộng, thảo nguyên trên bản đồ tự nhiên khu vực bắc Mỹ. 6. Sưu tầm thông tin, hình ảnh thiên nhiên Bắc Mỹ.

Xem lời giải

Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác thiên nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

1a. Nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ. 1b. Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ. 2. Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ. Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm. 3. Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng, nước, đất, khoáng sản...

Xem lời giải

Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông – tây ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể tên các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông dãy An-đét qua lãnh thổ Pê-ru. Cho biết các đại thực vật được phân bố theo độ cao như thế nào...

Xem lời giải

Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

1a. Xác định các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ. Cho biết thành phần chủng tộc của cư dân Trung và Nam Mỹ. 1b. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ...

Xem lời giải

Bài 18. Châu Đại Dương

1. Xác định trên hình 1 vị trí của lục địa Ô-xtrây-li-a và các khu vực của vùng đảo châu Đại Dương. Nêu đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a. 2a. Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình...

Xem lời giải

Bài 19. Châu Nam Cực

1. Nêu các mốc lớn trong lịch sử khám phá, nghiên cứu châu Nam Cực. 2. Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực. Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực. 3a. Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. 3b. Kể tên các tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam Cực...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất