Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi SGK Địa lí 7 Kết nối tri thức với cuộc sống


1. Trình bày vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi. 2. Trình bày vấn đề nạn đói ở Châu Phi. 3. Trình bày vấn đề xung đột quân sự ở châu Phi. 4. Kể tên một số di sản lịch sử của châu Phi. 5. Nêu hậu quả của một trong các vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội đối với sự phát triển của các nước châu Phi. 6. Sưu tầm thông tin về một di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1a trang 133 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin và bảng trong mục a, hãy trình bày vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục a (Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao) và dựa vào bảng để lấy dẫn chứng số liệu.

Giải chi tiết:

Vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi:

- Năm 2020, số dân châu Phi khoảng 1 340 triệu người, chiếm khoảng 17% số dân thế giới.

- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới với 2,54% (giai đoạn 2015 - 2020).

- Gia tăng dân số quá nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, dẫn đến đói nghèo, tài nguyên bị khai thác kiệt quệ, suy thoái và ô nhiễm môi trường,...

Trả lời câu hỏi mục 1b trang 133 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin trong mục b, hãy trình bày vấn đề nạn đói ở Châu Phi.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục b (Nạn đói).

Giải chi tiết:

Vấn đề nạn đói ở châu Phi:

- Mỗi năm, có hàng chục triệu người bị nạn đói đe dọa; trong đó, vùng nam hoang mạc Xa-ha-ra là nơi chịu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

- Hằng năm, rất nhiều quốc gia châu Phi phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực của thế giới.

Trả lời câu hỏi mục 1c trang 134 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin trong mục c, hãy trình bày vấn đề xung đột quân sự ở châu Phi.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục c (Xung đột quân sự).

Giải chi tiết:

Vấn đề xung đột quân sự ở châu Phi:

- Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ở châu Phi.

- Nguyên nhân: mâu thuẫn giữa các bộ tộ, cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên… 

- Hậu quả: thương vong về người, gia tăng nạn đói, bệnh tật, di dân, chính trị bất ổn, ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên,... tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 134 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin trong mục 2 và hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số di sản lịch sử của châu Phi.

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong mục 2 (Di sản lịch sử châu Phi) và hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Một số di sản lịch sử châu Phi:

Nền văn minh sông Nin (3 000 năm TCN): chữ viết tượng hình, phép tính diện tích các hình, giấy pa-pi-rút, nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng (kim tự tháp, tượng nhân sư ở Ai Cập).

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 134 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy nêu hậu quả của một trong các vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội đối với sự phát triển của các nước châu Phi.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi (Chú ý phần vấn đề dân cư, xã hội).

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Hậu quả của vấn đề xung đột quân sự ở châu Phi.

- Thương vong về người.

- Gia tăng nạn đói, bệnh tật, di dân.

- Bất ổn chính trị.

- Ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp,...

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 134 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Sưu tầm thông tin về một di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết của bản thân và tìm hiểu thông tin trên Internet.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Di sản lịch sử kim tự tháp ở châu Phi.

- Trong số những thành tựu văn minh tiêu biểu của thế giới cổ đại, kim tự tháp chính là công trình kỳ bí bậc nhất. 

- Kim tự tháp là cách gọi chung của các kiến trúc hình chóp có đáy là hình vuông với bốn mặt bên là tam giác đều. 

- Ở Ai Cập đến nay người ta tìm ra 138 kim tự tháp. Tất cả đều được xây ở tả ngạn sông Nin, dòng sông dài nhất thế giới với hơn 6 nghìn km. 

- Theo các nghiên cứu thì hệ thống kim tự tháp cũng chính là lăng mộ của những vị Pharaon (tước hiệu chỉ các vị vua của Ai Cập cổ đại). 

- Ở đó, không chỉ chứa xác ướp của các bậc quyền uy tối cao nhất thời bấy giờ mà còn có cả vàng bạc, thức ăn, đồ nội thất, thậm chí cả xác ướp của những người thân, quan chức và linh mục theo hầu. Nhiều nhà khảo cổ cũng đã khẳng định rằng, kim tự tháp là nơi các Pharaon… tiếp tục cuộc sống sau cái chết (theo quan niệm thời bấy giờ).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu