Bài 7. Vương quốc Lào SGK Lịch sử 7 kết nối tri thức


Hãy trình bày quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy trình bày quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào.

Phương pháp giải:

B1: Đọc mục 1 trang 39 SGK.

B2: Các từ khóa cần chú ý: Sông Mê Công, Lào Thơng, thế kỉ XIII, Lào Lùm, mường cổ, năm 1353, Phà Ngừm, thế kỉ XV – XVII.

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào.

- Đầu thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đất Lào =>  Lào Lùm. Họ sinh sống hòa hợp với người Lào Thơng hợp chung lại là người Lào. 

- Năm 1353: Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các mường Lào và lên ngôi vua. Đặt tên nước là Lan Xang (Triệu Voi).

- Vương quốc Lào từng bước phát triển và đạt tới sự thịnh vượng trong các thế kỉ XV – XVII.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Khai thác tư liệu trên cho em biết điều gì về kinh tế của Vương quốc Lan Xang.

Phương pháp giải:

B1: Đọc mục 2 và tư liệu trang 40 SGK.

B2: Các từ khóa cần chú ý: Phát triển thịnh vượng, thế kỉ XV – XVII, sản xuất nông nghiệp, trao đổi buôn bán, thanh bình sung túc.

Lời giải chi tiết:

- Từ thế kỉ XV đến XVII là thời kì phát triển thịnh vượng của vương quốc Lan Xang về mặt kinh tế:

+ Sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và chăn nuôi gia súc khá phát triển. Việc khai thác các sản vật quý được chú trọng. 

+ Những sản vật quý của vùng này thường được trao đổi ra bên ngoài có thể kể đến như: tê, voi sáp trắng, vải bông, chiêng đồng.

+ Nhiều người châu Âu đến buôn bán thời kì này đã miêu tả cuộc sống thanh bình, trù phú của người Lào

=> Kinh tế phát triển thịnh đạt, xã hội ổn định, văn hóa phát triển.

2. Hãy nêu và đánh giá về sự phát triển của Vương quốc Lan Xang.

Phương pháp giải:

B1: Đọc mục 2 và tư liệu trang 40 SGK.

B2: Các từ khóa cần chú ý: Phát triển thịnh vượng, thế kỉ XV – XVII, nhà nước, 7 mường, sản xuất nông nghiệp, trao đổi buôn bán, thanh bình sung túc, ngoại giao, quan hệ hòa hiếu, độc lập.

Lời giải chi tiết:

Từ thế kỉ XV đến XVII là thời kì phát triển thịnh vượng của vương quốc Lan Xang. Biểu hiện:

+Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến từng bước được củng cố, kiện toàn.

+ Kinh tế phát triển thịnh đạt, xã hội ổn định, văn hóa phát triển.

+Trong quan hệ đối ngoại, Lan Xang chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, đồng thời cũng cương quyết chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ lãnh thổ, độc lập dân tộc.

* Đánh giá:

Đây giai đoạn thịnh vượng nhất trong lịch sử của Lào song lại diễn ra rất ngắn (trong vòng 2 thế kỷ). Từ thế kỉ XVIII trở về sau, Lan Xang suy yếu dần và sau đó đến năm 1893, Lào bị thực dân Pháp xâm lược.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy nêu một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào.

Phương pháp giải:

B1: Đọc tư liệu mục 3 trang 41 SGK.

B2: Các từ khóa cần chú ý: Chữ viết riêng, đời sống văn hóa, kiến trúc Phật giáo, tôn giáo.

Lời giải chi tiết:

Những thành tựu văn hóa nổi bật:

+Chữ viết: Từ học chữ Phạn sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình trên cơ sở chữ viết của Campuchia và Mi-an-ma.

+ Văn học: Văn học dân gian, Văn học viết

+Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú và hồn nhiên (tiêu biểu là điệu múa Lăm vông).

+Tôn giáo: đạo Hindu và đạo Phật.

+Kiến trúc: xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi phần Luyện tập trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Lập trục thời gian và điền các thông tin về sự hình thành, phát triển của Vương quốc Lào

Phương pháp giải:

B1: Đọc mục 1 trang 39 SGK.

B2: Các từ khóa cần chú ý: Sông Mê Công, Lào Thơng, thế kỉ XIII, Lào Lùm, mường cổ, năm 1353, Phà Ngừm, thế kỉ XV – XVII.

Lời giải chi tiết:

Trục thời gian và các thông tin về sự hình thành, phát triển của Vương quốc Lào:


Vận dụng

Trả lời câu hỏi phần Vận dụng trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Tìm hiểu thêm từ sách, báo và internet về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của đất nước Lào. Em ấn tượng về thành tựu nào? Vì sao?

Phương pháp giải:

B1: Tìm kiếm qua sách báo và Internet

B2: Lựa chọn một trong những thông tin trên internet, ví dụ: “Thạt Luổng”, “điệu nhảy Lăm Vông”,…

Lời giải chi tiết:

Lăm Vông – điệu nhảy truyền thống của Lào. Đây là một điệu nhảy dân gian Lào và thường được nhảy trong các lễ hội, đám cưới, các bữa tiệc. Lăm Vông là nhạc 4/4. Đây là điệu nhảy mà mọi người đứng theo hai vòng tròn, nữ ở vòng tròn trong và di chuyển ngược chiều kim đồng hồ (Tuy nhiên ở trên sàn thì thường là ngược lại: Nam ở trong, nữ ở ngoài). Trước khi nhảy hai người chào nhau theo kiểu Lào bằng cách chắp tay trước ngực, chân hơi chùng xuống, đầu hơi cúi, đây cũng là kiểu chào của người Thái.

Điệu nhảy này là minh chứng rõ nét cho một đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú và hồn nhiên.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu