Chủ đề chung Lịch sử và hiện tại SGK Lịch sử 7 Kết nối tri thức


Hãy nêu và phân tích những điều kiện địa lí và lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị ở phương Đông thời cổ đại.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1.a Câu 1

Trả lời câu hỏi mục 1.a trang 171 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Hãy nêu và phân tích những điều kiện địa lí và lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị ở phương Đông thời cổ đại.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 171 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Lời giải chi tiết:

? mục 1.a Câu 1

2. các đô thị ở phương Đông có vai trò như thế nào trong sự hình thành và phát triển các nền văn minh cổ đại?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 171 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Lời giải chi tiết:

- Các đô thị ở phương Đông là trung tâm hành chính, quân sự, đầu mối kinh tế và giao thông của các quốc gia cổ đại.

- Những đô thị cổ gắn liền với sự hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh đầu tiên ở phương Đông

? mục 1.b Câu 1

Trả lời câu hỏi mục 1.b trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Khai thác tư liệu 1 và thông tin trong mục, hãy cho biết điều kiện địa lí và lịch sử có ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành các đô thị ở Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1.b trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí 

Lời giải chi tiết:

Điều kiện địa lí và lịch sử hình thành các đô thị 

- Có nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc hình thành những hải cảng. Chính những hải cảng này đã trở thành trung tâm các đô thị. 

- Có nhiều mỏ khoáng sản => buôn bán hàng hải và sản xuất thủ công nghiệp phát triển.

? mục 1.b Câu 2

2. Đô thị ở Hy Lạp và La Mã cổ đại có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của các nền văn minh cổ đại ở châu Âu. 

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Vai trò của đô thị Hy Lạp và La Mã đối với sự phát triển của các nền văn minh cổ đại ở châu Âu:

- Đô thị có vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị của nhà nước cổ đại

- Đô thị đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển các nền văn minh.

- Đô thị tạo điều kiện cho những sáng tạo, nghệ thuật, triết học, khoa học-kĩ thuật…nảy nở. Nhiều thành tựu văn hóa rực rỡ được bảo tồn và phát huy giá trị to lớn đến tận ngày nay. 

? mục 2.b Câu 1

Trả lời câu hỏi mục 2.b trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Phân tích điều kiện dẫn đến sự ra đời các đô thị trung đại ở Tây Âu.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2.a trang 172 SGK Lịch sử và Địa lí

Lời giải chi tiết:

Điều kiện dẫn đến sự ra đời các đô thị trung đại ở Tây Âu:

- Thế kỉ XI, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

- Một số thợ thủ công tìm cách trốn khỏi lãnh địa hoặc dùng tiền chuộc lại tự do.

- Thợ thủ công tìm đến những nơi đông dân cư, gần nguồn nguyên liệu… lập xưởng sản xuất và buôn bán. 

=> Các đô thị được hình thành.

? mục 2.b Câu 2

2. Khai thác tư liệu 2 và thông tin trong mục, cho biết tầng lớp thương nhân có vai trò như thế nào đối với các đô thị trung đại ở châu Âu. 

Phương pháp giải:

Dựa vào tư liệu mục 2 và nội dung mục 2.b trang 173 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Lời giải chi tiết:

Vai trò của tầng lớp thương nhân đối với các đô thị trung đại ở châu Âu:

- Thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, làm tan rã dần kinh tế tự nhiên, đóng kín trong các lãnh địa trước đây.

- Thúc đẩy buôn bán, giao lưu văn hóa giữa các nước ngày càng sôi động, đặc biệt là quanh vùng Địa Trung Hải.

- Phê phán, phản đối văn hóa phong kiến lỗi thời lạc hậu, đòi hỏi xây dựng một nền văn hóa mới=> phong trào văn hóa Phục hưng ra đời.

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

1. Những điều kiện địa lí và lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị phương Đông và phương Tây cổ đại có những điểm gì khác nhau?

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung mục 1a và mục 1b trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7

B2: Rút ra điểm khác biệt.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 174 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Theo em, sự phát triển của đô thị châu Âu thời trung đại gắn liền với vai trò của tầng lớp thương nhân có ý nghĩa đối với sự phát triển của các quốc gia ngày nay không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Liên hệ nội dung mục 2.b trang 173 SGK Lịch sử và Địa lí 7 và tư duy

Lời giải chi tiết:

Theo em, sự phát triển của đô thị châu Âu thời trung đại gắn liền với vai trò của tầng lớp thương nhân có ý nghĩa đối với sự phát triển của các quốc gia ngày nay. 

Vì:

- Vẫn còn hình thành các gia tộc lớn nắm trong tay thế lực lớn về kinh tế, thương mại, tài chính chi phối đến quốc gia hiện nay. 

- Tầng lớp thương nhân có sự hiểu biết và tri thức nhất định, góp phần quan trọng vào gìn giữ văn hóa cổ truyền, tiếp thu lối sống lành mạnh. 

- Tầng lớp thương nhân có vai trò cực kì quan trọng đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia.


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.