Bài 4. Liên minh châu Âu SGK Địa lí 7 Kết nối tri thức với cuộc sống


1. Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy kể tên các nước thành viên EU. 2. Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục 2, nêu dẫn chứng để thấy EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. 3. Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705,4 tỉ USD, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện GDP của EU trong tổng GDP của thế giới.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy kể tên các nước thành viên EU.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1 (Các nước thành viên của Liên minh châu Âu được thể hiện bằng nền màu tím).

Lời giải chi tiết:

Liên minh châu Âu (EU) có 27 nước thành viên, gồm:

1. Áo, 2. Bỉ, 3. Bun-ga-ri, 4. Crô-a-ti-a, 5. Síp,  6. Séc, 7. Đan Mạch, 8. Ex-tô-ni-a, 9. Phần Lan, 10. Pháp, 11. Đức, 12. Hy Lạp, 13. Hung-ga-ri, 14. Ai-len, 15. I-ta-li-a, 16. Lát-vi-a, 17. Lít-va, 18. Lúc-xem-bua, 19. Man-ta, 20. Hà Lan, 21. Ba Lan, 22. Bồ Đào Nha, 23. Rô-ma-ni, 24. Xlô-va-ki-a, 25. Xlô-ven-ni-a, 26. Tây Ban Nha, 27. Thụy Điển.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục 2, nêu dẫn chứng để thấy EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Liên minh châu Âu - một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới) và quan sát bảng số liệu.

Lời giải chi tiết:

EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới:

EU có 3/7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (nhóm G7).

- Là nhà trao đổi hàng hóa dịch vụ lớn nhất thế giới, chiếm hơn 31% trị giá xuất khẩu hàng hóa dịch vụ thế giới (2020).

- Là đối tác thương mại hàng đầu của 80 quốc gia.

- Là trung tâm tài chính lớn của thế giới. Các ngân hàng lớn, nổi tiếng tác động lớn đến hệ thống tài chính tiền tệ của thế giới.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705,4 tỉ USD, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện GDP của EU trong tổng GDP của thế giới.

Phương pháp giải:

- Tính % GDP của EU trong tổng GDP của thế giới = GDP EU/GDP thế giới x 100.

- Vẽ biểu đồ tròn:

+ Vẽ 1 hình tròn bán kính phù hợp với trang vở/giấy.

+ Vẽ 1 đường bán kính hướng 12 giờ.

+ Thể hiện GDP của EU.

+ Viết chú giải và tên biểu đồ.

Lời giải chi tiết:

- GDP của EU năm 2020 là 15 276 tỉ USD.

=> % GDP của EU trong tổng GDP của thế giới = 15 276 : 84 705,4 x 100 = 18,0%.

- Vẽ biểu đồ:


Biểu đồ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới năm 2020 (%)

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 108 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Thu thập thông tin về mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết của bản thân và tìm hiểu thông tin trên Internet.

Lời giải chi tiết:

-  Năm 1990 Việt Nam và EU đã thiết lập quan hệ ngoại giao trên nhiều lĩnh vực.

- Trải qua hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như:

+ Hiện nay, EU là đối tác thương mại lớn hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

+ Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) được ký kết vào năm 2020 đã thúc đẩy sự trao đổi mạnh mẽ buôn bán giữa đôi bên.

=> Kết luận: Quan hệ thương mại Việt Nam - EU đã phát triển rất nhanh chóng và hiệu quả.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu