Chương 4: Châu Mỹ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 13. Vị trí địa lí, pham vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ

1. Cho biết châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào. Xác định vị trí, phạm vi châu Mỹ. 2. Phân tích hệ quả địa lí - lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ. 3. Cho biết lãnh thổ châu Mỹ trải dài bao nhiêu vĩ độ. 4. Tìm hiểu và biết 1 bài giới thiệu (10 - 15 dòng) về hành trình thám hiểm tìm ra châu Mỹ của C. Cô-lôm-bô.

Xem lời giải

Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa địa hình ở Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. 3. Trình bày đặc điểm sông, hồ ở Bắc Mỹ. 4. Trình bày sự phân hóa thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 5. Xác định vị trí các thảm thực vật đài nguyên, rừng lá kim, rừng lá rộng, thảo nguyên trên bản đồ tự nhiên khu vực bắc Mỹ. 6. Sưu tầm thông tin, hình ảnh thiên nhiên Bắc Mỹ.

Xem lời giải

Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác thiên nhiên bền vững ở Bắc Mỹ

1a. Nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ. 1b. Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ. 2. Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ. Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm. 3. Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng, nước, đất, khoáng sản...

Xem lời giải

Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông – tây ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể tên các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông dãy An-đét qua lãnh thổ Pê-ru. Cho biết các đại thực vật được phân bố theo độ cao như thế nào...

Xem lời giải

Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

1a. Xác định các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ. Cho biết thành phần chủng tộc của cư dân Trung và Nam Mỹ. 1b. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ...

Xem lời giải