Chương 1: Châu Âu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. Xác định vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu. 2. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu. Xác định vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

1. Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu. 2. Đọc thông tin trong mục 2, cho biết các đặc điểm của đô thị hóa ở Châu Âu. 3. Đọc thông tin trong mục 3, cho biết đặc điểm di cư ở Châu Âu. 4. Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét.

Xem lời giải

Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

1. Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 1, hãy trình bày vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu. 2. Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 2, hãy trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu. 3. Đọc thông tin và quan sát hình 3 trong mục 3, hãy trình bày vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 4. Liên minh châu Âu

1. Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy kể tên các nước thành viên EU. 2. Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục 2, nêu dẫn chứng để thấy EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. 3. Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705,4 tỉ USD, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện GDP của EU trong tổng GDP của thế giới.

Xem lời giải