Chương 3: Châu Phi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 9. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi

1. Châu Phi tiếp giáp với biển, đại dương và châu lục nào. Hình dạng, kích thước châu Phi. 2. Trình bày đặc điểm địa hình châu Phi. Xác định vị trí phân bố một số khoáng sản chính ở châu Phi. 3. Cho biết các đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Phi. Nêu đặc điểm sông, hồ ở châu Phi. Xác định vị trí các sông và hồ lớn ở châu Phi...

Xem lời giải

Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

1. Trình bày vấn đề tăng dân số tự nhiên ở châu Phi. 2. Trình bày vấn đề nạn đói ở Châu Phi. 3. Trình bày vấn đề xung đột quân sự ở châu Phi. 4. Kể tên một số di sản lịch sử của châu Phi. 5. Nêu hậu quả của một trong các vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội đối với sự phát triển của các nước châu Phi. 6. Sưu tầm thông tin về một di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi.

Xem lời giải

Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi

1. Xác định phạm vi môi trường xích đạo ở châu Phi. Trình bày cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường xích đạo. 2. Xác định phạm vi môi trường nhiệt đới ở châu Phi. Trình bày cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới...

Xem lời giải

Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi

Lựa chọn nội dung tìm hiểu về một sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi.

Xem lời giải