Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Nhờ đâu lá cây lay động, diều bay?

Trả lời:

Nhờ có gió nên lá cây lay động, diều bay

Các bài liên quan: - Bài 37: Tại sao có gió?