Hãy giải thích tại sao chong chóng quay

Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

Hãy giải thích tại sao chong chóng quay

Hãy giải thích tại sao chong chóng quay.

Trả lời:

 +Chong chóng quay là do gió thổi.Vì bạn chạy nhanh.

 +Vì khi bạn chạy nhanh thì tạo ra gió. Gió làm quay chong chóng.

 +Muốn chong chóng quay nhanh khi trời không có gió thì ta phải chạy.

 +Chong chóng quay nhanh khi có gió thổi mạnh, quay chậm khi có gió thổi yếu.

Các bài liên quan: - Bài 37: Tại sao có gió?