Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu

Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Ngắn gọn nhất

    Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Ngắn gọn nhất

    Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu. Câu 1: Tác giả phân tích đặc điểm của vốn văn hóa dân tộc dựa trên những phương diện cụ thể nào của đời sống vật chất và tinh thần?

  • Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

    Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

    Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Câu 2. Theo tác giả, đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tạo văn hóa của Việt Nam là gì? Đặc điểm này nói lên thế mạnh gì của vốn văn hóa dân tộc? Lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm này.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn