Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt - Ngắn gọn nhất Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 1 bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Câu 1. Tính chuẩn xác trong việc dùng từ ngữ của Hoài Thanh và Nguyễn Du khi lột tả tính cách các nhân vật trong Truyện Kiều.

Xem chi tiết
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1: Nghị luận xã hội - Ngắn gọn nhất Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1: Nghị luận xã hội - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 1 bài Viết bài tập làm văn số 1: Nghị luận xã hội. Đề 3. Hãy phát biểu ý kiến của anh (chị) về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình".

Xem chi tiết
Soạn bài Tuyên ngôn độc lập - Ngắn gọn nhất Soạn bài Tuyên ngôn độc lập - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 1 bài Tuyên ngôn độc lập. Câu 1. Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) trong tập Nhật kí trong tù để làm rõ sự hòa hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại của thơ Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết
Soạn bài Tuyên ngôn độc lập Soạn bài Tuyên ngôn độc lập

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập. Câu 3. Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh?

Xem chi tiết
Một số áng thơ văn được coi là những tuyên ngôn độc lập của dân tộc - Ngữ Văn 12 Một số áng thơ văn được coi là những tuyên ngôn độc lập của dân tộc - Ngữ Văn 12

Trong nền văn học dân tộc, có một số áng thơ văn ra đời vào những thời điểm trọng đại của đất nước, được coi là những tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Anh, chị hãy bàn về nội dung và tinh thần chung của các tác phẩm đó.

Xem chi tiết
Sức hấp dẫn, thuyết phục trong bản Tuyên ngôn Độc lập - Ngữ văn 12 Sức hấp dẫn, thuyết phục trong bản Tuyên ngôn Độc lập - Ngữ văn 12

Trong văn học Việt Nam, ít có tác phẩm nào hàm chứa nhiều giá trị như Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết
Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12 Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12

Ngày 2.9.1945 là một sự kiện lớn, một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong tâm trí của người dân Việt Nam.

Xem chi tiết
Giá trị lịch sử và chất chính luận trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh - Ngữ Văn lớp 12 Giá trị lịch sử và chất chính luận trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh - Ngữ Văn lớp 12

Theo chiều dài bốn ngàn năm của lịch sử dân tộc có nhiều dấu mốc đáng ghi nhớ gắn với sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm.

Xem chi tiết
Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Chí Minh - Ngữ Văn 12 Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Chí Minh - Ngữ Văn 12

Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Chí Minh để nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của phần tuyên ngôn. Lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng biện đẩy sức thuyết phục.

Xem chi tiết
Phần cuối của bản tuyên ngôn đưa ra những tuyên bố gì để khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam? Ý nghĩa? - Ngữ Văn 12 Phần cuối của bản tuyên ngôn đưa ra những tuyên bố gì để khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam? Ý nghĩa? - Ngữ Văn 12

Gợi ý: a. Phần cuối của bản tuyên ngôn đưa ra những tuyên bố sau để khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam:

Xem chi tiết
Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12 - bài 1 Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12 - bài 1

Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị luận, những tác phẩm chủ yếu phục vụ cho sự nghiệp chính trị của Người.

Xem chi tiết
Trong nền văn học dân tộc có một số áng thư văn ra đời vào những thời đại của đất nước được coi là Tuyên ngôn độc lập của dân tộc - Ngữ văn 12 Trong nền văn học dân tộc có một số áng thư văn ra đời vào những thời đại của đất nước được coi là Tuyên ngôn độc lập của dân tộc - Ngữ văn 12

Suốt bốn ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn luôn phải chiến đấu quyết liệt để bảo vệ nền độc lập. Điều này như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm văn học lớn từ xưa tới nay.

Xem chi tiết
Anh (chị) hãy phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12 Anh (chị) hãy phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn vừa có giá trị văn chương cao.

Xem chi tiết
Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập - Ngữ văn 12 Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập - Ngữ văn 12

Kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập là một lời tuyên bố mang ý nghĩa lịch sử như một lời thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tư do của nhân dân ta, biểu thị quyết tâm và sức mạnh Việt Nam.

Xem chi tiết
Bài 2: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12 Bài 2: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12

Đây là bản Tuyên ngôn độc lập lần đầu tiên tuyên bố với thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới, đánh dấu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho một dân tộc bất khuất kiên cường.

Xem chi tiết
Trong nền văn học dân tộc, có một số áng thơ văn ra đời vào những thời điểm trọng đại của đất nước, được coi là những tuyên ngôn độc lập của dân tộc - Ngữ Văn 12 Trong nền văn học dân tộc, có một số áng thơ văn ra đời vào những thời điểm trọng đại của đất nước, được coi là những tuyên ngôn độc lập của dân tộc - Ngữ Văn 12

Ra đời vào những thời điểm trọng đại của đất nước, của dân tộc, một số áng thơ văn đã được coi như những tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Nó mang dấu ấn của một thời và giá trị của nó trường tồn cùng dân tộc.

Xem chi tiết
Sức hấp dẫn và thuyết phục trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12 Sức hấp dẫn và thuyết phục trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có thể gọi lả bản "hùng văn”. Sức hấp dẫn và thuyết phục của văn bản đồng thời cũng tạo nên sức sống vĩnh hằng cho văn bản.

Xem chi tiết
Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12 Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12

Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn độc lập rất sâu sắc và tiến bộ.Đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập...

Xem chi tiết
Bài 1: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12 Bài 1: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa được những chân lí của lịch sử dân tộc và thế giới vừa mang tính thời đại.

Xem chi tiết
Giá trị lịch sử và chất chính luận trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12 Giá trị lịch sử và chất chính luận trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh - Ngữ văn 12

Có thể khẳng định rằng, Tuyên ngôn độc lập vừa có giá trị lịch sử to lớn, vừa mang những nét tiêu biểu cho văn chương chính luận của Hồ Chí Minh. Nó vừa kế thừa, phát huy được giá trị của lịch sử vừa mang tính thời đại sâu sắc.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất