Đọc thêm: Bên kia sông đuống - Hoàng Cầm

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn