Nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa động vật và môi trường

Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

Nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa động vật và môi trường

Nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa động vật và môi trường.

Trả lời:

Hàng ngày, động vật lấy khí ô-xi từ không khí, nước, thức ăn cần thiết cho cơ thể sống và thải ra môi trường khí các-bô-níc, nước tiểu, phân.

Các bài liên quan: - Bài 64: Trao đổi chất ở động vật