Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ

Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ.

Trả lời:

Khi khoẻ mạnh thì ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. 

Các bài liên quan