Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ

Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ.

Trả lời:

Khi khoẻ mạnh thì ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. 

Các bài liên quan: - Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh