Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước?

Bình chọn:
4 trên 18 phiếu

Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước?

Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước?

Trả lời:

Chúng ta phải vâng lời người lớn khi tham gia giao thông trên sông nước. Trẻ em không nên chơi đùa gần ao hồ. Giếng phải được xây thành cao và có nắp đậy.

Các bài liên quan: - Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức khỏe