Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên

Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên.

Trả lời:

Các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên:

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng

Các bài liên quan: - Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức khỏe