Lý thuyết nồng độ dung dịch.

Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có

I. Lý thuyết cần nhớ:

1. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) x 100%

2. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

CM = \(\frac{n}{V}\) (mol/l)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan