Lý thuyết nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.

1. Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

2. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

Lưu ý: Trong SGK có câu " nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh" không hàm nghĩa là nhiệt độ quyết định vận tốc của phân tử mà chỉ nêu lên mối quan hệ thấy được qua TN giữa nhiệt độ và chuyển động phân tử. Ở lớp 6 ta quan niệm nhiệt độ biểu thị sự nóng, lạnh thì ở lớp 8 ta có dịp thấy rõ hơn về bản chất của nhiệt độ. Nhiệt độ có quan hệ với chuyên động hỗn độn của các phân tử cấu tạo nên vật.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan