Lý thuyết nguyên tố hóa học


Định nghĩa : nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có ...

1. Định nghĩa:

- Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

=> Số p là số đặc trung cho một nguyên tố hóa học

=> Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau. 

2. Kí hiệu hóa học:

- Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng 1, hoặc 2 chữ cái (chữ cái đầu được in hoa)

- Biểu diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.

VD: Kí hiệu hóa học của hidro là H; kí hiệu hóa học của canxi là Ca

- Quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

- Kí hiệu hóa học được quy định dùng thống nhất trên toàn thế giới

3. Đơn vị cacbon :

- Theo quy ước, người ta lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon(đvC)

4. Nguyên tử khốilà khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

5. Các nhà khoa học đã tìm thấy trên 110 nguyên tố khác nhau trong đó oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

Sơ đồ tư duy: Nguyên tố hóa học

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 125 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Nguyên tố hóa học

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.